Actua

Support-Girona és una fundació sense ànim de lucre dedicada a defensar, promoure, desenvolupar i estendre els drets humans de qualsevol persona amb discapacitat (psicosocial, intel·lectual o pròpia del procés de l’envelliment, sense acotar) i de qualsevol edat a través del suport jurídic i social. Acompanyem les persones a perseguir el seu benestar i la seva autonomia, a través dels suports adequats d’acord amb les seves voluntats i preferències, seguint el paradigma de Nacions Unides dels Drets Humans de la Convenció dels Drets de les Perones amb Discapacitat. 

El teu compromís canvia vides.

Suma en drets humans.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015