L’activitat principal de la Fundació és defensar els Drets de les persones que acompanya, donar suport, promocionar, desenvolupar i estendre els drets de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva a causa del procés d’envelliment, al mateix temps que ajuda les persones a perseguir el seu benestar, la seva dignitat i preservar l’autonomia a través del suport jurídic i el suport social.

Aquesta activitat s’ha fet des del 2003 i fins la reforma legislativa de la capacitat jurídica de 2021, en el marc de les “institucions de protecció de la persona”, regulades al Codi civil de Catalunya quan un jutge decidia encarregar-ne el suport jurídic en els àmbits que considerés (tutela i curatela, defensa judicial, guarda de fet) i, a partir del 2011, quan la pròpia persona sol·licitava al jutjat aquest suport (assistència), o l’encarregava via poder notarial.

El 15 d’octubre de 2015, Support-Girona ja va exercir el primer suport per la via de l’assistència. En la nostra missió de donar suport global i individualitzat a les persones amb discapacitat, promovent la seva inclusió social i els Drets Humans, estem convençuts que l’assistència és la millor via per donar suport a la presa i gestió de les seves decisions, amb constància i dedicació, de manera propera i proactiva en el suport cap a la inclusió social, la vida independent i en la comunitat. Aquest suport a la presa de decisions fa referència a pràctiques, acords, relacions i ajustaments dissenyats per a que les persones amb discapacitat puguin prendre les seves pròpies decisions sobre el seu trajecte de vida, incloent-hi la manera en com aquestes decisions es comuniquen i es porten a la pràctica.

A partir del 3 de setembre 2021, l’entitat exerceix el suport d’acord amb la reforma legislativa estatal i catalana cercant apropar-se als dictats de la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat. En aquesta data, entra en vigor la Llei estatal 8/2021, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica (elimina la incapacitació, la tutela i la potestat prorrogada/rehabilitada en majors d’edat), i del Decret-Llei català 19/2021, que regula de manera provisional els mecanismes de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat que determina que l’assistència s’esdevé el mecanisme central de suport que reemplaça i aboleix, a Catalunya, no només la tutela i la rehabilitació o pròrroga de la potestat parental en majors d’edat, com es fa en l’àmbit de la reforma estatal, sinó també la curatela.

La Comissió de Codificació de la Generalitat de Catalunya està treballant en la reforma global del títol II del Codi Civil de Catalunya per a un tractament global de totes les institucions de suport, en consonància amb la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015