Què fem?

Què fem?

  • Suport jurídic i social, amb l’acompanyament en els processos d’inclusió social a les persones amb discapacitat (psicosocial, intel·lectual, deteriorament cognitiu...), ja siguin designats judicialment o per la pròpia persona mitjançant l’assistència o el poder notarial.
  • Support-Girona cerca proporcionar suport i salvaguardes per impedir abusos d’acord amb els Drets Humans, intentant respectar al màxim la voluntat i preferències de les persones que atén, a partir d’estratègies de treball social i acompanyament intensiu.
  • Exercici d’accions judicials davant dels jutjats i tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, en defensa dels Drets Humans de les persones ateses per l’entitat.
  • Servei d’assessorament adreçat a entitats, professionals i particulars i l’anomenat “Servei de Previsió de Support Futur”, que té per objectiu preveure necessitats de cara al futur de la pròpia persona o de familiars amb discapacitat. Cap d’aquests dos serveis té un finançament públic.
  • Defensa, promoció i desenvolupament dels Drets Humans. Support-Girona estudia la situació de cada persona, assessora els familiars, promou la millora de la qualitat de vida i fomenta la participació i la inclusió efectives i plenes en la comunitat.
  • Promoció dels serveis i equipaments necessaris per desenvolupar els objectius.
  • Sensibilització de la societat i col·laboració amb autoritats, organismes i organitzacions públiques i privades per millorar el suport a les persones amb discapacitat.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015