Innovació i projectes

Fa anys que Support-Girona ha anat evolucionant a un sistema de suport a l’exercici de la capacitat jurídica, a l’acompanyament a la presa de decisions i l’oferiment de les salvaguardes per prevenir abusos i influència indeguda, així com el foment de l’autonomia i la plena inclusió social a la comunitat. Concretament va ser a l’any 2014, quan el Comitè redacta l’Observació General número 1 de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat i precisa que l’art. 12 no era interpretable i que s’havia d’aplicar, fins i tot en situacions de crisi, indicant que la persona tenia dret a equivocar-se i a no desitjar el suport.

L’entitat ha consolidat i exportat les seves pràctiques en el reconeixement del dret de la persona a implicar-se en les decisions que l’afecten. No exempta de dificultats, Support-Girona va emprendre fa temps una línia de projectes internacionals, finançats amb fons europeus, amb què facilitar aquesta pràctica als professionals de l’entitat i dels serveis que concorren en la vida de les persones que atén.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015