Quines són les barreres que hi ha a Girona per a una vida independent i inclusiva? Participa en l’enquesta!

En aquest espai també hi trobaràs la Declaració Girona Comunitat Inclusiva i per la Vida Independent i t’hi pots adherir!

13/04/2024

La Declaració Girona Comunitat Inclusiva i per la Vida Independent és un manifest en què es recullen 10 accions dirigides a garantir el dret de totes les persones a viure de manera independent, en un entorn comunitari acollidor, accessible i inclusiu. Aquest document ha estat elaborat per la iniciativa Espai Girona Comunitat Inclusiva, un conjunt de diferents entitats, institucions, professionals de diferents àmbits (salut, social, cultural, docent, recerca, entre altres) i persones a títol individual compromeses amb la plena realització dels drets i les llibertats de tota la ciutadania, sense discriminacions ni exclusions de cap mena. 

Ara, la Universitat de Girona i l’Espai Girona Comunitat Inclusiva estan realitzant un estudi sobre com afecten diferents barreres al fet de poder viure una vida independent a Girona, en què la participació ciutadana és clau per copsar la realitat. És per això que es convida a tothom a emplenar aquesta enquesta.

Espai Girona Comunitat Inclusiva

El grup promotor de la declaració és l’Espai Girona Comunitat Inclusiva, una iniciativa impulsada per 27 entitats, professionals de diferents àmbits (salut, social, cultural, docent, recerca, entre altres) i persones a títol individual compromeses amb la plena realització dels drets i les llibertats de tota la ciutadania, sense discriminacions ni exclusions de cap mena. 

El moviment neix del projecte “Support Lab Vital pel dret a viure de forma independent”, impulsat per la Fundació Support-Girona al 2021. Al 2023, l’entitat presenta un informe en què es constata que les persones amb discapacitat encara es troben amb importants reptes personals, barreres de l’entorn i dèficits en els serveis per viure de forma independent a la comunitat. El document, elaborat en base a les aportacions de testimonis en primera persona, professionals i actors significatius de la comunitat,va recollir setze propostes d’acció dirigides a fer possible que les persones amb discapacitat puguin exercir els seus drets. La creació de l’Espai Girona Comunitat inclusiva és una d’aquestes propostes. 

L’Espai Girona Comunitat Inclusiva arrenca amb el propòsit de créixer en consciència i compromís ciutadà pel dret a viure de forma independent en entorns comunitaris més inclusius. En total s’hi han sumat prop d’un centenar de persones que han treballat en la redacció de la “Declaració Girona Comunitat Inclusiva i per a la vida independent a la comunitat”. El passat 2 d'abril es va presentar la declaració en un acte públic al Saló Descans del Teatre Muncipal de Girona, en què es va traslladar aquest manifest a l'Ajuntament de la ciutat perquè el fes seu com a declaració institucional.

Logotip Girona Comunitat Inclusiva

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015