Prop del 70% dels nous casos de Support-Girona al 2023 ja són mesures de suport voluntàries

La Fundació gironina, dedicada a l’acompanyament jurídic i social de persones amb discapacitat, ha tancat l’any amb una mitjana de gairebé quatre casos nous per setmana

18/04/2024

Support-Girona, organització dedicada al suport jurídic i social de persones amb discapacitat (psicosocial, intel·lectual o derivada del procés d’envelliment o malaltia neurodegenerativa), ha tancat l’any 2023 amb un total de 1.265 persones acompanyades (1.310 a dia d’avui). D’aquestes, 204 són nous casos, nombre que representa 3,92 nous suports setmanals de mitjana, la xifra més alta dels 20 anys d’història de l’entitat. En aquest context d’activitat, Support-Girona posa de relleu que el 66% de les mesures de suport acceptades són de caràcter voluntari (assistència judicial de suport, assistència notarial o poders notarials). 

L’entitat destaca el treball fet perquè les resolucions judicials s’ajustin al suport que sol·liciten les persones, i per als àmbits que desitgin. Manté que la llei considera els suports amb representació per a actes concrets en què resulti imprescindible i lamenta que la pràctica generalitzada esdevé contrària. Al 2023, l’entitat ha presentat un total de quinze recursos a aquelles resolucions judicials que no s’ajustaven a la voluntat expressada per la persona.

Un 41% dels casos nous acceptats per l’entitat són mesures de suport amb facultats de representació instades per la pròpia persona o per tercers.

La norma contempla la possibilitat que si per algun motiu la persona la persona no està en condicions d’iniciar per si mateixa el procediment, un tercer pugui fer-ho. Del conjunt de procediments assumits via judicial després de la reforma legal (setembre de 2021), el 63% han estat instats per la pròpia persona, el 24% per la fiscalia (mitjançant informes dels serveis socials o de salut), un 7% per qui presta el suport i no pot continuar, i un 6% per la família.

Motius de suport segons edat
La discapacitat psicosocial està present en totes les franges d’edat de les persones acompanyades, amb una major incidència entre els 40 i els 69 anys, mentre que la discapacitat intel·lectual té una major presència en la franja dels 50 als 69 anys; i el deteriorament cognitiu es dona principalment en les franges de més edat (de 70 fins a 100 anys). En el grup de menor edat, de 20 a 29 anys, continua predominant el diagnòstic de discapacitat intel·lectual, seguit de la discapacitat psicosocial i el trastorn de conducta, que ha augmentat respecte a l’any anterior.

Suport a les situacions de complexitat
A l’any 2023, de les 204 mesures de suport acceptades, 45 complien els requisits de complexitat. D'aquestes, el 29% es trobaven en la franja d'edat de 18 a 30 anys, un 47% en la franja de 30 a 60 anys, i un 24% en la franja de majors de 60 anys. A diferència d'anys anteriors, la franja d'edat amb el percentatge més alt de casos complexes és la de 30 a 60 anys. Malgrat l'increment de casos, el nombre de situacions complexes ha disminuït respecte als anys anteriors, degut a la concreció dels requisits per mesurar la tipologia de complexitat. Per exemple, el fet que una persona disposi de pocs ingressos o presenti consum de tòxics es considera un factor de risc i no de complexitat. La majoria dels casos complexes tenen en comú el diagnòstic de patologia dual. Les dificultats que es troben a l'hora d'intervenir són principalment la manca de recursos i la falta de consciència per part de la comunitat sobre el dret a decidir de les persones amb discapacitat.

El 55% de les persones acompanyades viuen en la comunitat
La prioritat per a l'entitat és que les persones puguin viure a la comunitat amb tots els suports necessaris per tenir una vida digna i en igualtat de condicions amb els altres. Segons les dades de 2023, el 55% de les persones ateses per Support-Girona viuen a la comunitat i han rebut la millor combinació de suports disponibles per fer-ho possible. Aquests suports, a més dels proporcionats pels professionals de l'entitat, provenen d'ajudes de l'administració pública. Un 35% de les persones acompanyades resideixen en establiments o recursos amb resolució administrativa integrats a la cartera de Serveis Socials, mentre que un 10% no disposa de domicili fix, ja sigui a causa d'una pena privativa de llibertat, de situacions de sensellarisme o de residència en comunitats terapèutiques temporals.

Amb l'objectiu fonamental que un nombre cada vegada major de persones puguin viure i estar connectades amb la comunitat “és crucial reforçar col·laboracions amb altres entitats i serveis de l’entorn de la persona”, manté la directora tècnica de Support-Girona, Glòria Cerrato. Aquest acompanyament és més intens i complex en el cas de les persones que no disposen d’un domicili fix i enfronten més dificultats en el seu dia a dia. La directora posa de relleu la tasca realitzada per la comissió d’habitatge de l’entitat, la qual ha tancat el 2023 amb 37 grups de convivència a diferents poblacions de les comarques gironines. 


Batalla pel bloqueig bancari
Durant el 2023 han seguit els entrebancs amb les entitats bancàries, que han procedit a bloquejar els comptes de persones que legalment tenen la potestat d’operar sense autorització de cap mena. Totes aquelles mesures que s’han revisat, i que han resolt judicialment que la persona “no” necessita representació (fet que implica poder operar sense la intervenció de Support-Girona), han seguit derivant en bloquejos que perjudiquen les persones i dificulten el suport en altres àmbits.

Support-Girona ha col·laborat amb les persones afectades per crear un document, en què expressen la seva voluntat d’operar lliurement, però les entitats bancàries no l'han reconegut. Per tant, s'ha hagut de recórrer al Banc d’Espanya i als tribunals. Concretament s’han presentat al 2023 quatre reclamacions al Banc d’Espanya, i dues demandes judicials. 


Avenç en Quality Rights
Després dels acords signats, d'una banda, entre Support-Girona i l'OMS, i de l'altra, entre el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i l'OMS, per al desplegament de Quality Rights arreu del territori català, Support-Girona ha estat treballant conjuntament amb l'entitat Obertament en l'adaptació dels manuals elaborats per l'organització internacional. Això permetrà iniciar aquest 2024 les formacions a professionals i serveis amb l'objectiu de transformar actituds i pràctiques en salut mental. L'objectiu final és promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva arreu del món, amb un enfocament participatiu.

 

Enfocats en l'atenció a la persona
Support-Girona és una entitat que dona suport global i individualitzat a persones amb discapacitat, amb les quals hi té un vincle legal, promovent la inclusió social i els drets humans. Exerceix mesures de suport per designació judicial, notarial o atorgament propi, guiada pel respecte i mitjançant el suport a la presa de decisions de les persones acompanyades. A través de l’aplicació dels principis de la Convenció de Nacions Unides sobre Drets de les Persones amb Discapacitat, l’entitat treballa, de manera personalitzada i en xarxa amb organitzacions, professionals i persones del seu entorn per proporcionar els suports que les persones poden necessitar en les seves decisions de vida. A l’any 2023, Support-Girona ha realitzat la seva tasca amb una plantilla de 124 professionals, el 80% dels quals pertany a l'Àrea d'Atenció a la Persona. Concretament, des de l’àrea social s’han fet un total de 206.474 actuacions. D'aquestes, 85.696 han estat accions directes d'acompanyament (visites de seguiment, compres o acompanyaments mèdics per exemple). I la resta, són les accions indirectes necessàries per proporcionar el suport adaptat a les necessitats individuals, i les activitats d'oci organitzades, un total de 1.533. 

Aquest 2023 també destaca la continuïtat de l’activitat internacional reconeguda de l’entitat per a la millora de la pràctica professional en matèria de drets humans.

Descàrrega de fotografies. Autor. Support-Girona

D'esquerra a dreta, Martí Masferrer, patró de Support-Girona, Pere Cornellà, president, i Glòria Cerrato, directora tècnica.

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb:

Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de Support-Girona 
info@pluralcomunicacio.com – Tel. 972 22 23 70 – 678580347

Durant la roda de premsa. D'esquerra a dreta, Martí Masferrer, patró de Support-Girona, Pere Cornellà, president, i Glòria Cerrato, directora tècnica.

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015