Girona vol esdevenir una ciutat inclusiva i promotora de la vida independent en comunitat

L'Ajuntament, conjuntament amb el grup promotor estratègic liderat per Support-Girona i amb la col·laboració de la Universitat de Girona, ha començat a treballar en aquest projecte transversal.

02/04/2024

L’Ajuntament de Girona i el grup promotor estratègic liderat per la Support-Girona han engegat un projecte transversal per esdevenir una ciutat inclusiva i promotora de la vida independent en comunitat, que comptarà també amb la col·laboració de la Universitat de Girona (UdG). 

L’Espai Girona Comunitat Inclusiva i el consistori han presentat aquesta tarda, al Saló de Descans del Teatre Municipal, la “Declaració Girona Comunitat Inclusiva i per la Vida Independent a la Comunitat”, un document en què es recullen els compromisos que el consistori impulsarà. A data d’avui s’han adherit a la declaració 165 signataris, dels quals 55 són entitats i 109 persones a títol individual.

Amb aquest acte, Girona s’ha convertit en la primera ciutat del conjunt de Catalunya que subscriu aquesta declaració institucional amb la intenció de treballar per crear espais de governança interadministrativa amb entitats i agents clau, i per impulsar actuacions i serveis d’experiència pilot innovadores.

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha destacat durant la seva intervenció que “tenim el propòsit de crear ciutats més accessibles, acollidores i inclusives per a totes les persones. Volem fer de Girona una ciutat on es visqui millor, on tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat”.

Per la seva banda, la regidora de Ciutat que Cuida de l’Ajuntament, Gemma Martínez Villagrasa, ha remarcat que “aquesta declaració és fruit de la feina col·lectiva, de molta gent però sobretot de moltes entitats. Avui no parlem d’assistència, parlem d’exercir drets, que tothom pugui desenvolupar els seus projectes de vida amb normalitat”.

Deu compromisos

La declaració consta de 10 compromisos. Per una banda, s’impulsaran accions per prioritzar la dotació dels serveis socials alternatius; per garantir l’accés a l’habitatge en entorns comunitaris inclusius i accessibles; per assegurar l’accés de tothom en la mobilitat, les tecnologies i la resta de serveis, i per afavorir les oportunitats d'ocupació i la promoció professional.

Alhora, es treballarà per garantir la participació política i pública, i també la participació en la vida cultural, artística, recreativa, d’esplai i esportiva. També es duran a terme campanyes de sensibilització per fomentar actituds receptives i positives respecte als drets de totes les persones, i es promourà la formació dels i de les professionals i el personal propi de l’Ajuntament sobre els drets humans.

Per l’altra banda, es promouran i s’establiran aliances de proximitat i marcs de cooperació internacional amb altres municipis i ens locals, per tal de compartir coneixements i experiències en la realització efectiva del dret a viure de forma independent a la comunitat i amb el propòsit de crear ciutats més accessibles, acollidores i inclusives per a totes les persones.

Finalment, s’elaborarà i aplicarà el Pla de Transició pel Dret a la Vida Independent a la Comunitat, que es durà a terme en col·laboració amb diferents entitats per tal de fer efectius els compromisos de la declaració institucional. La UdG s’encarregarà d’elaborar un estudi de necessitats per redactar aquest pla. Aquest diagnòstic inicial avaluarà la situació que viuen les persones amb diversitat funcional i la gent gran i en quin grau Girona ja proporciona un envelliment actiu, i un recull de millores per als dos col·lectius. El conjunt del projecte serà participatiu i hi intervindran persones grans i amb capacitats diverses, entitats, personal tècnic, representants polítics i agents clau del municipi.

Espai Girona Comunitat Inclusiva

El grup promotor de la declaració és l’Espai Girona Comunitat Inclusiva, una iniciativa impulsada per 27 entitats, professionals de diferents àmbits (salut, social, cultural, docent, recerca, entre altres) i persones a títol individual compromeses amb la plena realització dels drets i les llibertats de tota la ciutadania, sense discriminacions ni exclusions de cap mena. 

El moviment neix del projecte “Support Lab Vital pel dret a viure de forma independent”, impulsat per la Fundació Support-Girona al 2021. Dos anys després, l’entitat presenta un informe en què es constata que les persones amb discapacitat encara es troben amb importants reptes personals, barreres de l’entorn i dèficits en els serveis per viure de forma independent a la comunitat. El document, elaborat en base a les aportacions de persones acompanyades, professionals i actors significatius de la comunitat, recull setze propostes d’acció dirigides a fer possible que les persones amb discapacitat puguin exercir els seus drets. La creació de l’Espai Girona Comunitat inclusiva és una d’aquestes propostes. 

L’Espai Girona Comunitat Inclusiva arrenca amb el propòsit de créixer en consciència i compromís ciutadà pel dret a viure de forma independent en entorns comunitaris més inclusius. En total s’hi han sumat prop d’un centenar de persones que han treballat en la redacció de la “Declaració Girona Comunitat Inclusiva i per a la vida independent a la comunitat”.

L’acte de presentació de la declaració ha comptat amb diferents intervencions de membres que formen part de la iniciativa i que han participat en el projecte Support Lab Vital, articulades sobre quatre palanques de canvi: educació, comunicació, art i cultura, i acció institucional. 

Descarrega't la Declaració Girona Comunitat Inclusiva  i per a la Vida Independent a la Comunitat

 

Representants de l'Espai Girona Comunitat Inclusiva, amb l'alcalde de Girona i regidors, mostrant la marca "Girona Ciutat inclusiva"

Participa a la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, segons l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu amb un cofinançament del 91,89%.

 

Registre Fundacions 1817. Registre Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya S05710.

Registre de Grups d’Interès de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic. Número d’indicador 315.

Registre municipal d’entitats (Ajuntament de Girona) amb el número EH3234.

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya 001907-000.

La Fundació Support-Girona està acreditada amb l'ISO 9001:2015